Narew

Typ obiektu: Rzeka Odbiorca: Wisła Gmina: Pułtusk Powiat: Pułtuski Województwo: Mazowieckie Region: Mazowsze Mezoregion: Wysoczyzna Ciechanowska Informacje dodatkowe:

Prawy dopływ Wisły (do 1962 rzeka była uważana za prawostronny dopływ Bugu).
Długość 484 km, z czego większość w Polsce (448 km), a reszta – na Białorusi, gdzie bierze swój początek. Tylko na odcinku 1 km Narew stanowi granicę polsko-białoruską.
Jest rzeką nizinną, tworzy rozległe powierzchnie bagien, błot i torfowisk. Jako jedyna rzeka w Europie płynie siecią rozgałęziających i łączących się koryt. Jej liczne odnogi łączą się tworząc malownicze rozlewiska, stanowiąc atrakcję dla zwolenników turystyki wodnej. Nadnarwiańskie tereny są zróżnicowane pod względem przyrodniczym co sprawia, że spływ może stać się okazją do prowadzenia ciekawych obserwacji (flory o fauny) zarówno z wody jak i na lądzie. Głównymi dopływami Narwi są: Narewka, Biebrza, Bug, Pisa, Szkwa.
Główne gatunki ryb bytujące w Narwi to: Leszcz, Płoć, Krąp, Kleń, Jaź, Okoń, Szczupak, Sandacz, Sum. W spokojniejszych odnogach czy rozlewiskach napotkać można Karpie, Karasie, Liny, Węgorze.

Ogłoszenia drobne

Ten obiekt nie posiada zamieszczonych ogłoszeń.