Wisła

Typ obiektu: Rzeka Odbiorca: Morze Bałtyckie Gmina: Płock Powiat: Płock - pow. grodzki Województwo: Mazowieckie Region: Mazowsze Mezoregion: Wysoczyzna Płońska Informacje dodatkowe:

Najdłuższa rzeka Polski, o długości 1047 km. Jest także najdłuższą rzeką uchodzącą do Morza Bałtyckiego.

Wisła to szlak wędrówek ryb. Wśród wiślanych ryb na największą uwagę zasługują certa i troć wędrowna, występujące na odcinku dolnej Wisły (chociaż tylko dzięki stałemu zarybianiu przez człowieka). Nadal dość liczna jest populacja suma, szczupaka, bolenia, leszcza, brzany, jazia, klenia, uklei. Mimo, że w ostatnich latach poprawił się stan czystości rzeki, to nadal zmniejsza się populacja niektórych żyjących tam gatunków ryb, jak np. kiełbia, sandacza czy miętusa.
Nad Wisłą można spotkać populacje wydry oraz bobra. Nad brzegami bardziej dzikich odcinków rzeki napotkać można sarny, dziki a gdzieniegdzie i Łosie.
Największym bogactwem Wisły jest ptactwo. Rodzi się tu i bytuje 2/3 gatunków ptaków Polski, w tym wiele zagrożonych wyginięciem w Polsce i w Europie gatunków. Wśród ptaków żyjących nad brzegami Wisły są: zimorodek, brzegówka, mewa pospolita, rybitwa białoczelna, rybitwa zwyczajna, kulon, mewa czarnogłowa, mewa mała, rybitwa białowąsa, dziwonia, remiz, łozówka, strumieniówka, podróżniczka, słowik szary, rybołów, mewa żółtonoga, rybitwa wielkodziobna, rybitwa czarna, kwokacz i biegus. Wśród ptactwa przelotnego przeważają brodźce. W okresie zimowym dominują kaczki krzyżówki, tracze, nury oraz mewy: śmieszka, srebrzysta i pospolita.
Od innych rzek europejskich odróżnia Wisłę rozgałęzione koryto, wiele wysp, piaszczystych łach oraz starorzeczy, tworzących naturalne piękno niespotykane na  uregulowanych rzekach. Dzięki nieuregulowanemu korytu Wisła zachowuje swój dziewiczy charakter praktycznie na całej swojej długości (poza odcinkami stopni wodnych), przez co jest rzeką niezwykle atrakcyjną turystycznie i rekreacyjnie. Charakterystyczne dla Wisły są gwałtowne zmiany poziomu wód. Wpływa to na zmienność samego koryta rzeki jak i charakteru całej doliny Wisły.

Czarna Wisełka (do uj. Białej Wisełki)"

Ogłoszenia drobne

Ten obiekt nie posiada zamieszczonych ogłoszeń.