Soła

Typ obiektu: Rzeka Odbiorca: Wisła Gmina: Oświęcim Powiat: Oświęcimski Województwo: Małopolskie Region: Małopolska Mezoregion: Kotlina Oświęcimska Informacje dodatkowe:

Smolinka (do uj. Glinianki)


Soła – rzeka w południowej Polsce, prawobrzeżny dopływ Wisły. Przepływa przez Kotlinę Żywiecką, Beskid Mały i Pogórze Śląskie. 

Rzekę tworzy połączenie kilku potoków górskich Beskidu Żywieckiego. Swój rzeczny charakter nabiera w okolicach miejscowości Rajcza. Potokami tworzącymi Sołę w tym miejscu są Rycerka (tzw. Potok Rycerki) i Woda Ujsolska (Ujsoła). 
Niektóre źródła uznają za początek rzeki fragment w miejscowości Sól gdzie do potoku Czerna wpada potok Solanka. Powstały w ten sposób potok jest jednak parokrotnie mniejszy od Rycerki do której wpada jeszcze przed połączeniem Rycerki i Ujsoły. Górny bieg Soły zwany jest Solanką i łączy się z potokiem Czerną. 

Soła uchodzi do Wisły w okolicach Oświęcimia, zwiększając jej przepływ o około 59% (najwięcej w skali kraju).
Częste powodzie spowodowały konieczność wybudowania zespołu zapór na rzece. Zespół ten nazwano Kaskadą Soły.

Kaskada Soły składa się z czterech zbiorników wodnych, trzech utworzonych na rzece i jednego, służącego do celów energetycznych. Są to: Jezioro Żywieckie, Jezioro Międzybrodzkie, zbiornik na górze Żar – z elektrownią szczytowo-pompową, Jezioro Czanieckie.
Powstałe zbiorniki wodne, poza funkcjami retencyjnymi i energetycznymi, posiadają doskonałe warunki do turystyki, wypoczynku i rekreacji (poza Jeziorem Czanieckim, na którym ze względu na znajdujące się tam ujęcie wody dla Bielska-Białej jest niedostępne rekreacyjnie).

Ogłoszenia drobne

Ten obiekt nie posiada zamieszczonych ogłoszeń.