San

Typ obiektu: Rzeka Odbiorca: Wisła Gmina: Lutowiska Powiat: Bieszczadzki Województwo: Podkarpackie Region: Podkarpacie Mezoregion: Bieszczady Informacje dodatkowe:

rzeka w południowo-wschodniej Polsce jest prawobrzeżnym dopływem Wisły.
Na odcinku ok. 55 km tworzy granicę między Polską i Ukrainą. Powierzchnia zlewni w Polsce to 14 390 km2.
Górny bieg rzeki ma charakter potoku górskiego. Górny San wraz z dopływami zbiera wody z terenów objętych ochroną prawną ze względu na duże walory przyrodnicze i krajobrazowe. Są to: Bieszczadzki Park Narodowy, Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Doliny Sanu, Park Krajobrazowy Gór Słonych i Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego.
Dolina Sanu charakteryzuje się licznymi starorzeczami, umiejscowionymi  wśród  łąk i lasów łęgowych. Na odcinku bieszczadzkim na rzece utworzono dwa sztuczne zbiorniki wodne: Jezioro Solińskie i Jezioro Myczkowskie. San uchodzi do Wisły na północny wschód od Sandomierza.
Rzeka urozmaicona pod kątem występujących w niej gatunków ryb. Oprócz  typowo nizinnych ryb jak: leszcz, płoć, krąp, szczupak, sandacz, okoń, sum, brzana, kleń, jaź, ukleja, występują także gatunki charakterystyczne dla wód górskich, jak: pstrągi, lipienie czy głowacice (górne partie rzeki).

Ogłoszenia drobne

Ten obiekt nie posiada zamieszczonych ogłoszeń.